วัน อังคาร ที่ 13 เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2564 |เข้าสู่ระบบ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สารคดีแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอร่องคำ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ small grey bullet

จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาในรายวิชา โปรแกรมภาพนิ่งและการผลิตรายการโทรทัศน์ระ­บบดิจิทัล

นักศึกษา ช้นปีที่ 3 หมู่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

จัดทำโดย

๑. นางสาวณัฏยาภรณ์  ดอกบัว      รหัสนักศึกษา ๕๔๘๑๔๔๒๐๒ 

๒. นางสาวกนิษฐา  รู้ชอบ             รหัสนักศึกษา ๕๔๘๑๔๔๒๑๐

๓. นางสาวปริชญา ราชบัณดิษฐ   รหัสนักศึกษา ๕๔๘๑๔๔๒๒๘

๔. นายทัศนะ  พลเรียงโพน            รหัสนักศึกษา ๕๔๘๑๔๔๒๓๖ 

๕. นายมงคล  ผลาพรหม               รหัสนักศึกษา ๕๔๘๑๔๔๒๓๗ 

๖. นางสาวสุนทรี  วงศ์สุริยา          รหัสนักศึกษา ๕๔๘๑๔๔๒๓๘

 


โพสโดย : Rotsarong Phatthaanusorn  | 24 มี.ค. 2557  | เข้าชม : 913  ครั้ง
      

 ย้อนกลับ