วัน อังคาร ที่ 13 เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2564 |เข้าสู่ระบบ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ศิษย์เก่า

small grey bullet
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาคอมพิวเตอร์


กรุณากรอกข้อมูล
รหัส
ชื่อ - สกุล
ภูมิลำเนา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปีที่ได้งาน
อาชีพ
ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
 

ลำดับ รหัส ชื่อ-สกุล ภูมิลำเนา ปีที่สำเร็จ
การศึกษา
ปีที่ได้งาน อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1
57
อนุชิต ธนะชาติ
ศรีสะเกษ 2562 2563 อิสระ - สมุทรปราการ
2
57
เนรมิต ทฤษฏี
กาฬสินธุ์ 2562 2563 อิสระ - สมุทรปราการ
3
57
ธัญญลักษณ์ วงษ์คำหาร
ขอนแก่น 2562 2563 อิสระ - สมุทรปราการ
4
57
ณัฐวรรณ โคคตรสะขึง
99 หมู่ 4บ้านนาคำน้อย1 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 2562 2563 ครูอัตราจ้าง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1
5
57
สิทธิราช วรรณพราหมณ์
นครพนม 2562 2563 อิสระ - จ.นครพนม
6
57
วารุณี เศิกศิริ
จ.ยโสธร 2562 2563 อิสระ - จ.ยโสธร
7
57
เอกฉัตร จันทร์ไตร
สกลนคร 2562 2563 อิสระ - ประเทศเกาหลีใต้
8
57
ตติพงษ์ เถาวัลย์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 2562 2563 อิสระ - อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
9
57
สุภาวดี ศรีสูงเนิน
ศรีสะเกษ 2562 2563 ธุรกิจส่วนตัว - อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
10
57
อนุชิต หลาบศิริ
20/10 ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 46210 2562 2562 พนักงานบริษัท ฝ่ายผลิต บริษัท ไดกิ้นคอมเพรสเซอร์อินดัสทรีส์ จำกัด
11
57
รัฐศาสตร์ วรรณพราหมณ์
298 หมู่ 4 บ.เลิงถ่อน ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 2562 2562 กิจการร้านโอนเงิน จำกัด พนักงาน อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
12
57
มินตรา แสง​สุด​ตา
33 หมู่​ 11​ บ้าน​ชาด​ ตำบลฆ้องชัย​พัฒนา​ อำเภอ​ฆ้องชัย​ จังหวัดกาฬสินธุ์​ 46130​ 2562 2562 ลูกจ้างชั่วคราว​ ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาเปือย ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ​ จังหวัด​ขอนแก่น​
13
57
น้ำฝน ธงหาร
20/7 บ.โคกเครือ ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 2562 2563 พนักงานบริษัทเอกชน Quality Control LESHA (THAILAND) CO.,LTD. 929 หมู่ 4 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
14
57
นิสายชล เสาสูงยาง
42 หมู่1 ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2560 2562 รับจ้างทั่วไป พนักงานขาย หจก. 99หลังคาเหล็กวัสดุก่อสร้่าง
15
57
ณรงค์เดช พรมวงค์
176 หมู่ 1 ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสิธุ์ 46190 2562 2562 ครูเอกชน ครู โรงเรียนอนุบาลธษพลศึก
16
57
อรอุมา ไชยหงษ์
132 หมู่8 ต.แคนใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 2562 2563 ครูเอกชน ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง
17
57
วิริยา ไพรสณฑ์
153/3 บ้านหนองสระพัง ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2562 2562 ธุรการ ลูกจ้าง สก.ท้องถิ่นอำเภอคำม่วง พิเศษ ๘/๒๕๖๒ ที่ว่าการอำเภอคำม่วง ถนนสมประสงค์ ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
18
57
จินตนา เสาเปรีย
บ.ค้อ หมู่ 10 ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 2562 2563 พนักงานบริษัท ธุรกาน ปทุมธานี
19
57
ญาดา รัตนกร
สกลนคร 2562 2562 ครูอัตราจ้าง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านโคกศาลา จังหวัดสกลนคร
20
57
วทัญญู หอมหวล
72 หมู่ 6 คำแคนพัฒนา ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 38210 2562 2563 พนักงานจ้างเหมา คีย์ข้อมูลค่าน้ำประปา สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
21
57
ประกายพร คุนาชน
13 หมู่ 5 บ้านท่ายม ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 2562 2562 ครู ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านท่าสี
22
57
ประเสริฐศักดิ์ วันนุกูล
134 หมู่ 10 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 2562 2563 ลูกจ้าง ระบบฐานข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ
23
57
ธนากร โสดา
308 หมู่1 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 2562 2563 ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โรงเรียนโชคชัยวิทยา
24
57
ธัชมาภรณ์ พรมดี
13/2 ม.8 บ.ดอนหัน ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 2562 2562 ครูเอกชน ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ จ.ขอนแก่น
25
57
ยุภาพร เขจรลาภ
79 หมู่12 บ.คำอีหงษ์ ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 2562 2562 พนักงานบริษัทเอกชน เลขานุการประจำโครงการ สำนักงานโครงการก่อสร้างถนนสายสป.1011 หมู่3 ซอยเทศบาลบางปู119 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
26
57
ธีรพงษ์ อาจเอี่ยม
99/1 บ.บะยาว ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 2562 2563 ลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม
27
57
ณัฐกฤต อัดโดดดร
23/11บ้านชาด ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130 2562 2562 ลูกจ้างชั่วคราว พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28
57
ปฏิพัทธ์ โพธิ์พระทอง
91 หมู่ 11 บ้านโนนยาง ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 2562 2562 ลูกจ้างชั่วคราว ธุระการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองแข้ ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
29
57
มาริตา ชานันโท
27 หมู่ 9 บ.ป่าม่วง ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 2562 2562 ลูกจ้าง กราฟิกดีไซต์ ร้านเนรมิตรป้ายสวย อ.พังโคน
30
57
สุจิตรา นนทภา
20 หมู่ 13 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2562 2562 ลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
31
57
อนุชิต วงศ์คำจันทร์
247 หมู่16 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 2562 2562 ลูกจ้างชั่วคราว ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
32
57
มงคล แสงสุวรรณ
93 ม.11 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม .นครพนม 48110 2562 2563 ครูเอกชน ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ
33
57
ศักดิ์วิพัฒน์ พลดงนอก
116/12 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 2562 2562 ลูกจ้าง ซ่อมบำรุงเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท แอดไวซ์ สมเด็จ
34
57
ประทุมมา หม่องเหล็ก
131/19 หมู่2 บ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47140 2562 2562 ครูเอกชน ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
35
57
กฤษฎา กฤษณานนท์
62/4 ถ.ประดิษฐ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 2562 2562 ลูกจ้าง แอดมิน ห้างทองอุเทน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
36
57
จาราภิวันท์ ปัตโน
19 หมู่ 5 ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธู์19 หมู่ 5 ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธู์ 2562 2562 ครูเอกชน ธุรการ โรงเรียนอนุบาลอุ่นใจ
37
57
ธเนศวร นามจันดี
125 หมู่ 6 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 2562 2562 พนักงาน - โรงน้ำดื่มศิลป์ธารา
38
56
Merziuzi
TQJNqpQrXFtHvfX 2561 2561 rAowZKDmuvb oxQGRJJrHpoHNG ipFNjPtBXPW
39
56
Merziuzi
KpSwQUIVMgAqhY 2561 2561 lOFyvmXvrtj KJvhiQOAJpa gjblmihuLdEITu
40
56
Merziuz
YFlewGrdSwcvUyDgtK 2561 2561 lmoNTyrDbmA ASGjCAoiYXQIeyjstx PAhNuNRwxYPK
41
56
johnan
obQmJoZVDenhU 2561 2561 AfKygAvWnyBmwPfK LdWLZUmmCYUHBDikPxN ybjrkrlv
42
56
รุ่งโรจน์ ฉายแม้น
248 หมู่ 10 ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 2561 2563 พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
43
56
พรหมพิทักษ์ ตรีสูนย์
141หมู่ที่ 9 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสยจ.กาฬสินธุ์ 46130 2560 2561 ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ 194 โรงเรียนเสมาสามัคคี ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
44
56
นรากร ศิริกุล
209/1 ม.2 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 2561 2562 นักวิชาการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมเด็จ
45
56
นายไพรวัลย์ ทับสมบัติ
89/3 ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 2560 2561 ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง
46
56
สุภารัตน์ อินทร์อุดม
73หมู่12 ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 2561 2561 ครูเอกชน ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ 317 หมู่13 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี41250
47
56
นายศรราม บรรยง
59 หมู่ 6 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 2561 2561 อิสระ - -
48
56
ณัฐวุฒิ ปาระพิมพ์
19 หมู่ 7 ตำบล สายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 2561 ครู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้
49
56
วิสุดา จันทร์เขียว
139/4 ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290 2561 2561 อิสระ - -
50
56
นิสายชล เสาสูงยาง
42หมู่1ตำบลนาใหญ่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด 2561 2562 อิสระ - -
51
56
นายรุ่งโรจน์ ฉายแม้น
248 หมู่10. ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์. จ.กาฬสินธุ์ 2561 2561 ร้านอินเตอร์เน็ต รับซ่อมคอมพิวเตอร์ เจ้าของร้าน บ้านตัวเอง
52
56
นายพงศธัช จันทร์ขอนแก่น
4 หมู่2 ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 2561 2562 ครู อัตราจ้าง โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
53
56
ส.อ.หญิง อรวรรณ คำมิทัน
196 ม.1 ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 2561 2561 พนักงานบริษัทเอกชน Operator office บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด.
54
56
นายกฤษณะพล คำสนุก
61 หมู9 บ้านโคลกกลาง ตำบลกุดจิก อำเภาท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 46190 2561 2561 พนักงาน - Kerry Express กรุงเทพมหานคร
55
56
คมกริช แสนสุริวงค์
เลขที่ 4 หมู่ 7 บ้านโนนแดง ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม ปณ .48130 2561 2562 สินเชื่อทางการเงิน เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
56
56
นายประกาสิทธิ์ วรสาร
145 หมู่ 10 บ้านหลุบเบา ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 2561 2561 กิจการรถตู้รับจ้างไม่ประจำทาง เจ้าของกิจการ 145 หมู่ 10 บ้านหลุบเบา ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
57
56
วสันต์ โยธี
29/19 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาว จ.สกลนคร 2561 2561 อิสระ - -
58
56
นายกิตติพงษ์ บุญปก
191/7 ต.สำราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 2561 2562 ครูผู้สอน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวังสามหมอ
59
56
นางสาวนริศรา รัตน์สิงห์
118 ม.7 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290 2560 2561 พนักงานบริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัทฟิลอัพ เนคเวิร์ค จำกัด
60
56
นายภาณุมาศ กองพันธ์
33 ม. 4 บ.ป่าหวาย ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร 2561 2561 ทหาร - กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16
61
56
สุพันธิตา รัตน์ทิพย์
82 หมู่6 ต.หนองหลัก อ. ไชยวาน จ.อุดรธานี41290 2561 2561 พนักงาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 74 หมู่7 บริษัท ก.รัตนกฤต จำกัด ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
62
56
นางสาวกฤษณา อัปมะเย
271 ม.14 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 2560 2561 พนักงานบริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัทฟิลอัพ เนคเวิร์ค จำกัด
63
56
นางสาวดลนภา มารมณ์
123/3 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 2561 2561 ครูผู้สอน อัตราจ้าง โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
64
56
จิรารัตน์ เนื้อศรี
32/1. หมู่ 10. บ้านกุดบอด. ตำบลสงเปลือย. อำเภอเขาวง. จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 2561 อิสระ - -
65
56
นางสาวอัมรา คำเชียง
109 หมู่ 3 ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 2561 2561 อิสระ - -
66
56
รัชนีกร ตาลอรัญ
77 ม.15 บ.นาขาม ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 2561 2562 ตรวจสอบข้อมูล admin บริษัท Dtac
67
56
นายกิตติศักดิ์ บุญชื่น
68 หมู่5 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 2561 ครูอัตราจ้างเหมาจ่าย ครูคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
68
56
ชลธิชา โคตรสีทา
198หมู่16 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 2561 2561 ครู ครูผู้สอน เทคนิคหนองคาย
69
56
นางสาวจิรารัตน์ แผ้วไพรินทร์
230 ม.12 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 2561 2561 พนักงานทั่วไป สโตร์ บริษัททูเก็ตเตอร์แอสโซซิเอธ
70
56
นันทนา เนื่องมัจฉา
77/4 บ้านหนองแสง ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 2561 2561 พนักงานบริษัทเอกชน กราฟิกดีไซน์ หจก.คำเจริญซีเมนต์
71
56
นางสาวคุณัญญา ดอนหัวบ่อ
48/1 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 2561 2561 ธุรกิจส่วนตัว ผู้จัดการ ร้าน Together Cafe
72
56
นุกร ศิลชาติ
มุกดาหาร 2561 2561 พนักงาน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
73
56
ศิรินทิพย์ จำปา
9/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 2561 2561 ลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
74
56
ปรเมศร์ ศรีราตรี
51 หมู่ 14 บ้านสระพังทอง ต.เดื่อ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 2561 2561 ครู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
75
56
นายธนาวุธ​ ภูพาดศรี
123​ ม.1​ ต.หนองสรวง​ อ.หนองกุงศรี​จ.กาฬสินธุ์​ 2561 2561 ลูกจ้าง​ชั่วคราว​ เจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ร้อยเอ็ด
76
56
จันทรวิมล นัสดา
99ม.9 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสิน 46150 2561 2562 พนักงานเอกชน พนักงาน นิคมบางพลี ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
77
56
นางสาวพัชรี ช้อนเปี้ยยุง
166หมู่8 บ้านนาบอน ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย 2561 2561 ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น
78
56
สัตยา ภูทองโปง
3 หมู่ 14 บ.หนองหญ้าปล้อง ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 2561 2561 ค้าขาย เจ้าของกิจการ 3 ม.14 บ.หนองหญ้าปล้อง ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
79
56
นภารัตน์ บุตรแดงน้อย
บ้านเชียงงาม บ้านเลขที่ 95 หมู่ 22 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 2562 ข้าราชการครู ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
80
56
นายพรหมพิทักษ์ ตรีสูนย์
141/9 ต. กมลาไสย อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์ 46130 2561 2561 ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ ธุรการ โรงเรียนเสมาสามัคคี
81
56
นางสาวเปรมกมล นาชัยเงิน
117 หมู่ที่ 1 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 2561 2561 ครูเอกชน ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลบงกชเพชรมณี. จ.กาฬสินธุ์
82
56
นายไพรวัลย์ ทับสมบัติ
89/3 ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 2561 2561 ลูกจ้ชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง จ.อุดรธานี
83
56
นางสาวภัททิยา​ ศรีทันตะ
62​ หมู่​ 4​ ตำบลกำแมด​ อำเภแกุดชุม​ จังหวัดยโสธร​ 35140​ 2561 2561 ลูกจ้างชั่วคราว ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง
84
56
นางสาวจุฑาพร ภูจอมจิต
273 ม.10 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 2561 2562 ธุรกิจส่วนตัว (ฟาร์มแพะ) เจ้าของฟาร์มแพะ 273 ม.10 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
85
56
รัฐพล แสงสุวรรณ์
305 ม.6 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 2561 2561 ครูผู้สอน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ
86
56
นานกฤษณะชัย. ไชยเทพ
126 หมู่ 6 ต.นาซอ อ. วานรนิวาส จ.สกลนคร 2561 2561 เกษตรกร ชาวนา อ.วานรนิวาส.จ.สกลนคร
87
56
นายรัฐธรรมนูญ สรวงศิริ
199/2 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 4130 2561 2561 พนักงานโรงเรียนเอกชน กราฟิกดีไซด์ ฝ่ายการตลาด โรงเรียนสาธิตบางนา
88
56
วรรณภา ภูชะหาร
358 หมู่ 19 ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ 2560 2562 ลูกจ้างชั่วคราว รับเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
89
56
นายวีระพล บุญประคม
94/1 ม.18 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 2561 2562 ค้าขาย เจ้าของกิจการ ตลาดสี่มุมเมือง รังสิต จ.ปทุมธานี
90
56
นางสาวจีรนาฏ ดอกบัว
92 ม.6 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 2561 2561 ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
91
56
นายพีระพล พลนาคู
103 / 2 บ้านยางโล้นพัฒนา หมู่ 16 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 2561 2561 ครูเอกชน ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ
92
56
ชินวัตร นนเลาพล
มุกดาหาร 2561 2661 พนักงานษริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
93
56
นางสาวปวีณา ภูบาลเช้า
172 หมู่ 2 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220 2561 2561 ลูกจ้ชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2
94
56
นิรมล ทูลไธสง
34 หมู่ 6 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 2561 2561 ครู ครูผู้ช่วย โรงเรียนสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
95
56
นายนรากร. บุญเกิด
46 หมู่4 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 2561 2561 ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต3
96
56
นางสาวสโรรัตน์ หมื่นแก้ว
ขอนแก่น 2561 2561 อิสระ - -
97
56
นางสาวอรทัย จันทร์คูเมือง
70/10 บ.ป่าม่วง ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 2560 2561 ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา
98
56
นายสว่างวงศ์ แจ่มพงษ์
46 หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.นามน.จ.กาฬสินธุ์ 2561 2561 พนักงานเอกชน ช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์
99
56
นายอลงกรณ์​ ภู​งาม​ดาว​
250​ หมู่​ 6​ ต.ยอดแกง​ อ.นามน​ จ.กาฬสินธุ์​ 2560 2560 ประกอบ​ธุรกิจ​ (รอเรียกบรรจุ)​ เจ้าของ​ #ร้านเฮือนอิแม่ ร้านเฮือนอิแม่​ อยู่หลังม.กาฬสินธุ์​ทางออกบ้านหัวงัวทางไปนามน​ ต.สง​เปลือย​ อ.นามน​ จ.กาฬสินธุ์​
100
56
นางสาววาดตะวัน แก้ววันทา
172 หมู่ 2 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 2561 2561 ข้าราชการครู ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
101
56
นายนรากร ศิริกุล
209/1 ม.2 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 2561 2561 พนักงานเอกชน ผู้จัดการ แอดไวซ์สมเด็จ
102
55
จิราพร จันทร์หงษ์
มุกดาหาร 2560 2561 ครูเอกชน ครูผู้สอน วิทยาลัย เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยมุกดาหาร
103
55
ศรัญญา ภูชมศรี
204 หมู่ 1 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 2560 2561 ครูเอกชน ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลปภาวรินทร์ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
104
55
สุรชัย สุรันนา
63 หมู่ 5 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 2560 2563 พนักงานราชการ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านสุขเจริญ ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
105
55
อมรรัตน์ ศรีแก้ว
170 หมู่6 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 2559 2562 ลูกจ้างชั่วคราว พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
106
55
ปฐวี ศาสนา
297 หมู่ 13 ตำบล นาดี อำเภอ สุวรรณคูหา จังหวัด หนองบัวลำภู 2559 2561 ครูเอกชน ครูผู้สอน โรงเรียนพุทธิปัญญา
107
55
รัศมี ชาวสวน
139 หมู่ 13 ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120 2560 2562 ข้าราชการครู ครูผู้ช่วย โรงเรียนกลางคลองสิบ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
108
55
นายคริษฐ์ พรหมกุล
96 ม.10 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 2560 2560 ลูกจ้างพนักงานบริษัท พนักงานขาย อ.วังสามหมอ
109
55
นางสาววรรณวิสา พรมโท
90 หมู่ 4 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290 2560 2561 อัตราจ้าง ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง
110
55
ปริญ คล่องแคล่ว
สกลนคร 2560 2562 ข้าราชการ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยลึก
111
55
กิตติ พะนะลา
42หมู่6 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170 2562 2562 ธุรกิจส่วนตัว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอทีคลินิก จำกัด
112
55
นางสาวสุภารัตน์. สุระเสียง
116/1ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 2560 2561 ครูลูกจ้างเอกชน ครูผู้สอน วท.สามชัย
113
55
นางสาวเครือวัลย์ โพธิ์กันโย
61 หมู่6 บ้านโนนสำราญ ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 2561 2561 พนักงานราชการ ครู โรงเรียนบ้านนายูง
114
55
นายกานต์ ทวยลี
กาฬสินธุ์ 2560 2561 ครู พนักงานราชการ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
115
55
นายกิตติศักดิ์ แสงสิงห์
ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 2560 2560 ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนลำสนุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
116
55
นายวีระยุทธ ล่องบุตรศรี
132 ม14 ต จำปาโมง อ บ้านผือ จ อุดรธานี 41160 2560 2560 ลูกจ้างชั่วคราว ครูธุรการ โรงเรียนบ้านภูดิน
117
55
นายณัฐวุฒิ ตรีสูน
45 หมู่4 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 2560 2561 ลูกจ้าง - บริษัท เอ็กมี่ อินดัสทรี จำกัด 33/70 ถนน นวมินทร์ แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
118
55
นางสาวอัจฉรา จันที
138/10 บ.ยอดแกง ต.ยอดแกง.อ.นามน จ.สินธุ์ 46230 2560 2560 พนักงานเอกชน ธุรการ บจก .บีเค
119
55
เครือวัลย์ โพธิ์กันโย
61 หมู่ 6 บ.โนนสำราญ ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 2560 2560 ครู อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
120
55
นางสาวน้ำทิพย์ ภูราศรี
4 หมู่6 ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 2560 2561 อิสระ - กาฬสินธุ์
121
55
กฤษดา กลัดสุวรรณ
ร้อยเอ็ด 2559 2560 พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ พนักงาน หนองกุงศรี
122
55
นางสาวธนาภรณ์ กำจร
90/7 บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 2560 2560 ลูกจ้างชั่วคราว พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
123
55
นางสาวศุภาภรณ์ อนันตัง
54 ม2 ต.ศรีโคตร อ. จตุรฯ จ. ร้อยเอ็ด 2560 2560 ครูผู้สอน ครูอัตรา​จ้าง โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้
124
55
นายอนิรุทธ เห็มนุช
78 หมู่ 1 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 2560 2561 ครูพิเศษ อัตราจ้าง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดปฐมแพงศรี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
125
55
สิบตรี สีหนาท วังหอม
139หมู่5 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 2560 2561 ข้าราชการทหาร ผู้บังคับหมู่ กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพมหานคร
126
55
นายจักรภพ​ หนูเทพ
25​ หมู9​ ต.โคกชะงาน​ อ.เมือง​ จ.พัทลุง 2560 2561 เจ้าหน้าที่หน้องฉาย, uhser Sr.staff Major​ พัทลุง
127
55
นางสาวสุกัญญา วะบังลับ
118 ม9 ตำบล เหล่าพัฒนา อำเภอ นาหว้า จังหวัด นครพนม. 48180 2560 2560 ครูเอกชน ครูผู้สอน โรงเรียน
128
55
ว่าที่ ร.ต.วิทวัส ไชยโชค
41 หมู่10 บ้านหนองหว้า อำเภอชื่นชม ตำบลชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 44160 2560 2560 ลูกจ้างชั่วคราวของทางราชการ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
129
55
ศิณีพร พรมลา
เลย 2560 2561 พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดเลย
130
55
ทวินตรา แซ่อึ้ง
41 หมู่3 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 2560 2561 ลูกจ้าง - ธนาคารออมสิน
131
55
อมรรัตน์ ศรีแก้ว
170 หมู่6 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 2560 2560 ครู อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
132
55
ธราธิป โกพลรัตน์
121 หมู่ 6 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 2560 2560 ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
133
55
นายเตชาวิทย์ พาณิชกิจการกุล
ึ7 ม.1 ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 2560 2560 ลูกจ้างชั่วคราว พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
134
55
นายพรรษกร นาชัยเงิน
44 หมู่ 2 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 2560 2560 ครู อัตราจ้าง โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม.20
135
54
รัตนพร ไกยนุช
จังหวัดกาฬสินธุ์ 2558 2562 ธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ อ.ยางตลาด
136
54
ลดามาศ ฮามพิทักษ์
37 ม.1 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 2559 2560 ครู พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองแดง สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต5
137
54
ภัทรพล วรรณราม
อุดรธานี 2559 2563 นักวิชาการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เทศบาลเมืองระยอง
138
54
จิประภา อินธิบาล
44 หมู่ 8 ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 2559 2562 ข้าราชการครู ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองบัวชุม ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
139
54
จันทร์เพ็ญ ไชยนาแพง
46/8 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 46000 2559 2561 พนักงานมหาวิทยาลัย เลนานุการ กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
140
54
สุดารัตน์ มูลขาว
585 ม.12 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 2560 2561 ครูเอกชน ครู โรงเรียนอนุบาลปภาวรินทร์
141
54
จิประภา อินธิบาล
44 หมู่ 8 ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 2560 2562 ข้าราชการครู ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองบัวชุม อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
142
54
นางสาวนิรมล ประชุมพันธ์
ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 2560 ข้าราชการ นักวิชาการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม
143
54
นายณัฐวุฒิ โคตรพัฒน์
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 2559 2560 รับราชการครู ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
144
54
นางสาวอัจฉราพร บาบญ
268 หมู่ 16 บ้านธาตุ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 2559 2559 พนักงานจ้าง ผู้ดูแลศูนย์ ICT กองการศึกษา เทศบาลตำบลธาตุ
145
54
นางสาวสุภาณี ศรีอุทธา
135 หมู่ 6 ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 2558 2559 ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
146
54
นางสาวอรยา ม่วงมนตรี
132 ม.4 บ.ยอดแกง ต.ยอดแกง 2558 2560 ครู อัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
147
54
นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยนาแพง
46/8 ต. นาจำปาอ. ดอนจาน จ. กาฬสินธุ์ 46000 2559 2559 พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ จังหวัดปราจีนบุรี
148
54
นางสาววิไลพร โชติประเสริฐ
8 หมู่16 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 2559 2560 ครู ครู โรงเรียนเอกปัญญา ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
149
54
นางสาวจิประภา อินธิบาล
44 หมู่ 8 ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 2559 2560 ธุรการ ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป.นครพนม เขต 2
150
54
น.ส.จุรีนาต เสโคตร
52 หมู่ 14 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ 2559 2560 ครูเอกชน ครู จ.นครพนม
151
54
นายณัฐนนธ์ ขวาน้ำคำ
328/5 บ้านโนนชาด อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุํ 2559 2559 พนักงานบริษัท พนักงานทั่วไป บริ๋ษัทยูแทคไทยจำกัด
152
54
ศิริวรรณ แสนโบราณ
96 หมู่4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 2559 พนักงานบริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัด ระยอง
153
54
นางสาวมยุรฉัตร กล้าหาญ
นครราชสีมา 2558 2559 อิสระ
154
54
นายสัตยา อาษาพนม
73 /8 บ้านนาจำปา ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 58 59 บริษัทเอกชน พนักงาน กาฬสินธุ์
155
54
นายศักดิ์ดา มหาพรม
38 หมู่ 7 ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 46000 2559 2559 ครู ครูสอนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
156
54
นางสาวรุ้งนภาพร ภูชาดา
19/1 ม. 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 2559 2559 พนักงานบริษัทเอกชน Staff-1 Make khonKaen
157
54
นายวรวิทย์
ศรีสร้อย 2558 2559 รับจ้างทั่วไป ูผู้ช่วยวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
158
54
ชิรินี ดีรักษา
175/3 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 2558 2559 พนักงานสินเชื้อ ผู้จัดการสาขา บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
159
53
รัตนา วิสัย
194หมู่2 บ้านโนนเที่ยง ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 2557 2559 ครู ครู โรงเรียนวัดบางปรง(ประชาราษฎร์บำรุง) ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
160
53
นายพีระพล พลนาคู
103/2 หมู่16 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 2561 2561 ครูผู้สอนเอกชน ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
161
0
พลวัตร อุ่นเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร 2559 2559 พนักงานบริษัท Web master Com7 Public ComPany Limited
162
0
นางสาวธิดาพร ศรีเคน
97/11 บ.นาฝาย ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 2557 2558 ครู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านนาฝาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2
163
0
นาย อัฒพล เจริญรัตน์
สกลนคร 2557 2558 ครู-อาจารย์ อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต สกลนคร
164
0
นางสาวรัตนา ภารีนนท์
140 หมู่ 2 บ้านโพง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120 2559 2559 ครู อัตราจ้าง โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
165
0
นายกรพิพัฒน์ คำอินทร์
จังหวัดกาฬสินธุ์ 2557 2558 พนักงานบริษัท ฝ่ายจัดซื้อ สมุทรปราการ
166
0
นายสุชาติ ทุมผล
บ.ยอดแกง ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 2558 2559 ครู-อาจารย์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาไท-เทคอุดรธานี
167
0
นายวุฒิไกร บำรุง
สกลนคร 2558 2559 อาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาไท-เทคอุดรธานี
168
0
นายวรวุฒิ ศีแก้ว
94 หมู่ 3 ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 2557 2558 ครู ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านวังม่วง จ.ชัยภูมิ
169
0
จินตนา ไพรัตน์
กาฬสินธุ์ 2556 2558 พนักงานจ้างของรัฐ ครูบรรณารักษ์ โรงเรียนกุฉินารายณ์
170
0
นางสาวประกายแก้ว โอชารส
จังหวัดกาฬสืนธุ์ 2557 2559 พนักงานธนาคาร เจ้าหน้าที่ปฏืบัติการ ธนาคารกสิกรไทย
171
0
นายอภิสิทธิ์ พรมจมร
กาฬสินธิ์ 2557 2558 ครู ครู โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา
172
0
นายชาตรี ธิตะเชียง
78/1หมู่7 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 2557 2558 ครู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง)
173
0
นาย วิรุต โต้ชาลี
มุกดาหาร 2557 2558 อิสระ - -
174
0
นายสมปอง เยาวะเสริฐ
53 ม.13 บ.ดอนหัน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 2557 2558 ช่างออกแบบ ออกแบบสื่อต่างๆและเขียนแบบบ้าน 2Dและ3D บ้านดอนหัน จังหวัดกาฬสินธุ์
175
0
นายสุรเชษฐ์ ศรีกำพล
จังหวัดกาฬสินธุ์ 2557 2558 พนักงานมหาลัย ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
176
0
นางสาววรรณวิษา ศรีวิชา
176หมู่2 ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 2557 2558 ครูเอกชน ครู โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม
177
0
นายศิลา อรรถประจง
60หมู่ 4 ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 2557 2558 ครู ครูอัตรจ้าง โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
178
0
นาย สุวิชา ใจมั่น
มุกดาหาร 2557 2558 อิสระ - มุกดาหาร
179
0
นายประพัฒน์ ทองขาว
กาฬสินธุ์ 2557 2558 ครู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
180
0
นายชูเกียรติ ศรีจันทร์ดี
กาฬสินธุ์ 2557 2558 ครู อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านนากุดสิม สพป.กส.3
181
0
นายวัชรศักดิ์ นวลบัติ
กาฬสินธุ์ 2557 2558 ครู ครูอัตรจ้าง โรงเรียนเขาวงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต3
182
0
นางสาวไอฟ้า แซ่ลิ้ม
อำนาจเจริญ 2557 2558 ครู ครูอัตราจ้าง โพธิสารพิทยากร สพม.1
183
0
นายจิรยุทธ์ แสนุบญศิริ
ขอนแก่น 2557 2558 ครู ครูอัตราจ้าง บัวเหลือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2
184
0
นางสาวสุภาพร คนเพียร
มุกดาหาร 2557 2558 ครู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม.6
185
0
นางสาวศศิธร พลเพ็ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 2557 2558 ครู ครูอัตราจ้าง โนนสูงพิทยาคม สพม24
186
0
นางสาวนิตยา ตาลวันนา
จังหวัดกาฬสินธุ์ 2557 2558 ครู อาจารย์ผู้สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ สำนักงานส่งเสีิมการศึกษาเอกชน

ทั้งหมด  186  รายการ